KSC S.A. zrealizowała transakcję za pośrednictwem firmy „Moldova Zahăr" S.R.L. z siedzibą w Cupcini, będącej spółką zależną KSC. „Moldova Zahăr" pierwszą kampanię cukrowniczą w Mołdawii ma realizować już w tym roku.

Wielkość transakcji pozostaje tajemnicą handlową.