• Szarek komośnik w ostatnich latach jest dużym zagrożeniem dla upraw buraka cukrowego w południowo-wschodniej Polsce.
  • KSC pokryje część kosztów ochrony.
  • Obniżenie plonowania uzależnione jest od intensywności żerowania szarka komośnika i liczby zniszczonych roślin.
  • KSC wesprze finansowo zakup preparatów na dwa zabiegi ochrony insektycydowej obejmujące insektycyd Cyperkil Max 500 EC (cypermetryna 500 g) łącznie z adiuwantem BetaPlus w obu oddziałach KSC.

Szarek komośnik, chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, jest w ostatnich latach dużym zagrożeniem dla upraw buraka cukrowego w południowo-wschodniej Polski. To rejon działania dwóch oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.: Cukrowni Werbkowice oraz Cukrowni Werbkowice. Oba zakłady współpracują łącznie z blisko 6 tys. lokalnych plantatorów, których uprawy buraka cukrowego zajmują kilkadziesiąt tysięcy hektarów. To największa grupa plantatorów i największy areał upraw w KSC.

Szarek komośnik coraz groźniejszy

- Nasi plantatorzy w tym rejonie upraw bardzo ucierpieli w ostatnich latach z powodu masowego żerowania tego szkodnika, przez co konieczne były przesiewy, czego skutkiem były niższe plony. Dlatego, jako zarząd KSC podjęliśmy jednogłośnie decyzję o wsparciu plantatorów w ochronie ich plantacji przed szarkiem komośnikiem na zagrożonych terenach. Zdecydowaliśmy, że pokryjemy część kosztów ochrony - nasi plantatorzy mogą nabyć po promocyjnej cenie 1 zł środki do insektycydowej ochrony plantacji. Istotne jest objęcie ochroną w tym samym czasie całych obszarów, na których żeruje szarek, a nie tylko pojedynczych upraw. Wspólne działanie daje szansę na ograniczenie jego rozprzestrzeniania się, a także umożliwia ograniczenie jego liczebności w kolejnych latach – mówi Marek Dereziński, członek zarządu KSC.

Ze względu na biologię szarka komośnika skuteczna ochrona plantacji jest niezwykle trudna, gdyż wychodzenie chrząszczy z miejsc spoczynku zimowego i przemieszczanie się na plantacje buraka jest rozłożone w czasie i ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych. Szkodnik jest niezwykle groźny zwłaszcza dla kiełkujących siewek, gdyż intensywne żerowanie na młodych roślinach prowadzi do całkowitego zniszczenia części zielonych i zamierania roślin. W efekcie na plantacjach buraka pojawiają się liczne wypadnięcia roślin, które zmniejszają obsadę upraw. W okresie nasilonego występowania szkodnika znane są przypadki zniszczenia kilkuhektarowych plantacji w ciągu kilku godzin.

Obniżenie plonowania uzależnione jest od intensywności żerowania szarka komośnika i liczby zniszczonych roślin. Szarek żerujący na plantacji w okresie wschodów powoduje całkowite niszczenia siewek i zmniejsza obsadę roślin, co przyczynia się bezpośrednio do obniżenia uzyskiwanego plonu korzeni. Zniszczenia na plantacjach w rejonach o dużym nasileniu szkodnika sięgają od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent, co przekłada się na podobny stopień obniżenia plonu. W przypadkach całkowitego zniszczenia przez szkodnika plantacji niezbędne jest wykonanie jej przesiewu, co skraca okres wegetacji roślin o kilka tygodni i jest przyczyną obniżenia wysokości plonu oraz polaryzacji korzeni, czyli zawartości cukru.

Jak KSC wesprze swoich plantatorów w walce z szarkiem?

W rejonach wzmożonego żerowania szarka komośnika plantatorzy muszą wykonywać kilka zabiegów ochronnych, a mimo to nie zawsze udaje się skutecznie ochronić uprawy przed całkowitym zniszczeniem. Biorąc pod uwagę konieczność wykonywania zwiększonej ilości zabiegów ochronnych w rejonach o nasilonym występowaniu szkodnika w porównaniu do pozostałych rejonów.

KSC wesprze finansowo zakup preparatów na dwa zabiegi ochrony insektycydowej obejmujące insektycyd Cyperkil Max 500 EC (cypermetryna 500 g) łącznie z adiuwantem BetaPlus w obu oddziałach KSC. Dotowane preparaty plantatorzy mogą kupić na areał zgodny z umową kontraktacyjną. Warunkiem otrzymania wsparcia jest wystawienie co najmniej jednej pułapki feromonowej, prowadzenie monitoringu plantacji buraków cukrowych oraz przedstawienie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej odłowione chrząszcze.