W nawiązaniu do wczorajszej opublikowanej informacji na naszym portalu farmer.pl:
>>> Partie sadzeniaków z bakteriozą pierścieniową,
informujemy że Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa właśnie poinformował, że nie potwierdzono podejrzenia wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w sadzeniakach ziemniaka odm. Kuras.

Tym samym, brak jest również zagrożenia w odniesieniu do innych partii sadzeniaków ziemianka wyprodukowanych w danym miejscu produkcji, tj.:
• odm. Kuras (nr partii: PL 728/11/479/28/11/85/17/A-D, PL 728/11/479/28/11/86/17/A-B i PL 728/11/479/28/11/88/17/A),
• odm. Erika (nr partii: PL 728/11/479/28/11/89/17/A-C),
• odm. Impala (nr partii: PL 728/11/479/28/11/91/17/A-G i PL 728/11/479/28/11/90/17/A),
• odm. Agata (nr partii: PL 728/11/479/28/11/92/17/A-D i PL 728/11/479/28/11/93/17/A)
• oraz odm. Riviera (nr partii: PL 728/11/479/28/11/95/17/A-L).

PIORIN informuje także, że nadal trwają badania laboratoryjne próby pobranej z sadzeniaków ziemniaka odm. Bellarosa (nr partii: PL 706/11/1027/06/11/67/17/D). Jak dotąd nie zostały one jeszcze zakończone