Jak informuje Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2006 z 20 grudnia 2006 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września).

Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16 proc.) wynosi 26,29 euro. W przeliczeniu na zł po kursie 4,3379 zł/euro wynosi 114,04 zł/t.

Kursem obowiązującym dla płatności bezpośrednich oraz oddzielnej płatności cukrowej jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 30 września 2011 r. i wynosi 4,4050 zł/euro. Według szacunków ARiMR płatność cukrowa powinna wynieść ok. 55,60 zł/t buraków.