W roku gospodarczym 2016/17 wysokość ceny kwotowych buraków cukrowych o zawartości cukru 16 proc. będzie w wysokości nie mniejszej niż 120 zł/t. Ostateczna cena zostanie ustalona w drodze negocjacji w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie kampanii cukrowniczej.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego informuje, że została także uzgodniona treść umowy kontraktacyjnej na kampanię w sezonie 2016/17. Plantatorom, którzy zawrą umowę kontraktacji na dostawy buraków w roku gospodarczym 2016/17, Producent Cukru wypłaci premię w wysokość 3 zł/netto do tony buraków kwotowych dostarczonych w roku gospodarczym 2015/16.