Niestety jak się okazuje, w wielu rejonach kraju warunki pogodowe nadal są trudne. Rodzi to uzasadniony niepokój o wielkość start przy zbiorze buraków. Wszędzie potrzeba opadów deszczu.

- Według naszych szacunków, buraki zbierane będą z powierzchni ok. 170 tys. ha. Średni plon 50 t/ha, polaryzacja 17,9 proc. Tegoroczna produkcja wyniesie ogółem ok. 8500 tys. ton buraków cukrowych, z których zostanie wyprodukowanych ok. 1300 tys. t cukru. Spółki cukrowe z kampanii 2014/15 na obecną przeniosły 321716 t cukru, co razem z tegoroczną produkcją pozwoli zbilansować wewnętrzne zapotrzebowanie Polski (ok. 1600 tys. t) – podaje Związek.

Co ważne jednocześnie przedstawiciele Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przypominają producentom, że zgodnie z umową kontraktacyjną o szkodach, które wystąpiły na plantacji, każdy plantator powinien pisemnie poinformować producenta cukru, co pozwoli uniknąć naliczania kar przez cukrownię za niewywiązanie się z wielkości dostawy.