Przedstawiciele Związku podkreślają, że jeśli warunki pogodowe nie zmienią się, szacunek plonu może ulec obniżeniu. Ich zdaniem na plantacjach najsilniej dotkniętych skutkami suszy zbiór buraków może okazać się nieopłacalny. W trakcie zbioru przy dalej utrzymującej się suchej pogodzie straty mogą dochodzić nawet do 30 proc.

- Ogółem szacujemy tegoroczną produkcję na poziomie 8-8,5 mln ton buraka (wobec 13,5 mln t w 2014 r.), z których zostanie wyprodukowane około 1,280 tys. t cukru (kwota dla Polski wynosi 1,405 tys.). Z ubiegłej kampanii na obecną zostało przeniesione 321 tys. ton cukru, co pozwoli zbilansować wewnętrzne zapotrzebowanie Polski (około 1,600 tys. t) – podaje KZPBC.

Warto podkreślić, że plantator zgodnie z umową kontraktacyjną o szkodach, które wystąpiły na plantacji, powinien pisemnie poinformować producenta cukru, co pozwoli uniknąć naliczania kar przez cukrownię za niewywiązanie się z wielkości dostawy.