Burakochwasty występują na plantacji zazwyczaj placowo, w skupiskach i rosną najczęściej w międzyrzędziach buraków. Tworzą się z pośpiechów buraków – ich osypanych nasion w latach wcześniejszych upraw.

Burakochwasty posiadają liczne pędy nasienne o barwie karminowo-fioletowej, jeden pęd nasienny może wydać kilka tysięcy nasion, które po osypaniu są zdolne do kiełkowania (w sprzyjających warunkach) nawet po 25 latach. Burakochwasty utrudniają zbiór i doczyszczanie korzeni a w cukrowni mogą zakłócić proces krojenia buraków, dlatego mogą być przyczyną odmowy przyjęcia surowca.

Burakochwasty trzeba zlikwidować jeszcze przed zakończeniem kwitnienia metodą mechaniczną, tzn. należy wyrwać roślinę, złamać łodygę i obecnie można pozostawić na polu. W późniejszej fazie rozwojowej muszą bezwzględnie zostać usunięte z pola, ponieważ nie można dopuścić do osypania nasion. Zlikwidować trzeba także pośpiechy, by te nie zawiązały nasion, które po osypaniu dają początek kolejnym buarkochwastom.