Po koniec lutego odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon.

- Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo - cenowa spotka się z uznaniem plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie czysta, zdrowa plantacja z wysokim plonem cukru z hektara. Obecnie Südzucker Polska S.A. podpisze z wybranymi przez Komisję dystrybutorami umowy, określające zasady zaopatrzenia plantatorów w produkty z listy – czytamy na portalu plantatorskim koncernu.

Poniżej lista rekomendowanych produktów na 2018 r.

Herbicydy: Agil S -100 EC, Akord 180 OF, Beetup Trio 180 EC, Belvedere Forte 400 SE, Betanal Elite 274 EC, Betanal Max Pro 209 OD, Cliophar 300 SL, Digator 100 EC, Domino 700 SC, Effigo, Esilade, Forte 150 EC, Goltix -S 700 SC, Goltix Titan 565 SC, Helion 300 SL, Jupiter 700 SC, Kemifam Super, Koncentrat 320 EC, Kemiron Koncentrat 500 SC, Kosynier 420 SC, Lontrel 300 SL, Metafol 700 SC, Metron 700 SC, Oblix MT 500 SC, Perenal 104 EC, Pyramin Turbo 520 SC, Safari 50 WG, Select Super 120 EC, Targa 10 EC, Targa Super 05 EC, Venzar 500 SC, Venzar 80 WP.

Insektycydy: Decis Mega 50 EW, Ortus 05 SC, Proteus 110 OD.

Fungicydy: Duett Ultra 497 SC, Duett Star 334 SE, Optan 183 SE, Reveller 280 SC, Spyrale 475 EC, Tango Star 334 SE, Yamato 303 SE.

Nawozy dolistne: Adob Bor i Solubor DF.