Buraki przeznaczone do przechowywania powinny być składowane bez chwastów i liści. Oprócz tego mieć zdrowy wygląd, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych. Trzeba mieć na uwadze, że zawsze przechowywanie związane jest z pewnymi stratami, na których wielkość wpływ ma długość okresu przechowywania (im dłuższe, tym większe straty jakościowe), warunki pogodowe, jakość składowanych buraków oraz okrycie pryzmy.

Najwłaściwszym miejscem pod pryzmę jest skraj pola, bez kolein i nie w zagłębieniach, w odległości ok. 1 m od prowadzonej uprawy na polu. Najlepiej, jeśli znajduje się ona niedaleko utwardzonej drogi, która umożliwi łatwy dojazd do surowca i jego załadunek. W bezpośrednim sąsiedztwie pryzmy nie powinno być drzew, w odległości 12-15 m od czoła pryzmy, które utrudniają manewry podczas załadunku.

Miejsce składowania buraków wybiera się w lokalizacji umożliwiającej ich załadunek, a przed ułożeniem pryzmy na polu, jej miejsce uzgadnia się z doradcą surowcowym. Brak konsultacji w zakresie wyboru lokalizacji pryzmy może skutkować odmową odbioru buraków, jeśli dojazd i załadunek będą utrudnione.