Pod koniec stycznia opracowano LOZ ziemniaka na Mazowszu na posiedzeniu Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Poniżej przedstawiamy zestawienie (w nawiasie najpierw rok wpisania do Krajowego Rejestru, następnie rok włączenia do LOZ).

Odmiany bardzo wczesne:
- Denar (1999, 2007),
- Lord (1999, 2007),
- Riviera (2015, 2017).

Odmiany wczesne:
- Gwiazda (2011, 2014),
- Ignacy (2012, 2016),
- Michalina (2010, 2011),
- Vineta (1999, 2007).

Odmiany średnio wczesne:
- Laskara (2013, 2017),
- Mazur (2014, 2017),
- Oberon (2012, 2017),
- Satina (2000, 2007),
- Tajfun (2004, 2007).