Sadzenie ziemniaków powinno być wykonywane w ogrzana glebę. Niestety na razie nie jest to możliwe, gdyż w ostatnich dniach przyszło ochłodzeni i przymrozki zapowiadane są też na kolejne dni.

Najlepiej bowiem, aby gleba podczas sadzenia tego gatunku, na głębokość 10 cm miała ok. 8‑10°C. Z kolei podkiełkowane sadzeniaki odmian wczesnych mogą być sadzone wcześniej, kiedy gleba ogrzeje się do temperatury 5‑6°C. Takie sytuacje miały już miejsce, o czym informowano na portalach społecznościowych.

Poniżej przedstawiamy LOZ zarówno dla ziemniaka jadalnego, jak i skrobiowego. Niestety ten drugi jest podany tylko dla kilku województw. Konkretnie dla czterech regionów kraju, czyli woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Najczęściej polecanymi odmianami według COBORU są: Denar, Riviera, Bohun, Gwiazda, Vineta, Satina, Tajfun, Jurek, Jelly.

1. Odmiany jadalne bardzo wczesne
- dolnośląskie: Denar, Riviera, Impala, Impresja,
- kujawsko-pomorskie: Denar, Riviera, Impala, Impresja,
- lubelskie: Denar, Riviera, Lord,
- łódzkie: Denar, Riviera, Impresja,
- małopolskie: Denar, Riviera, Lord,
- mazowieckie: Denar, Riviera, Impresja,
- opolskie: Denar, Riviera, Impala, Impresja, Lord,
- pomorskie: Denar, Impala,
- śląskie: Denar, Riviera, Impala, Impresja, Areielle CCA, Viviana,
- świętokrzyskie: Denar, Riviera, Lord,
- warmińsko-mazurskie: Denar, Riviera, Impresja,
- wielkopolskie: Denar, Impala, Lord,
- zachodniopomorskie: Denar, Riviera, Impala.

2. Odmiany jadalne wczesne:
- dolnośląskie: Gwiazda, Vineta, Bellarosa, Ignacy, Michalina,
- kujawsko-pomorskie: Bohun, Gwizda, Vineta, Madeleine,
- lubelskie: Bohun, Gwiazda, Vineta, Bellarosa,
- łódzkie: Gwiazda, Vineta, Bellarosa, Ignacy, Michalina,
- małopolskie: Bohun, Gwizda, Vineta, Bellarosa, Ignacy,
- mazowieckie: Bohun, Gwizda, Vineta,
- opolskie: Bohun, Gwiazda, Vineta, Bellarosa, Ignacy, Michalina,
- pomorskie: Bohun, Vineta, Ignacy,
- śląskie: Bohun, Vineta, Bellarosa, Madeleine, Owacja,
- świętokrzyskie: Bohun, Gwiazda, Vineta, Bellarosa,
- warmińsko-mazurskie: Bohun, Gwiazda, Ignacy,
- wielkopolskie: Bohun, Gwiazda, Michalina, Madeleine,
- zachodniopomorskie: Bohun, Gwiazda, Ignacy.

3. Odmiany jadalne średnio wczesne
- dolnośląskie: Satina, Tajfun,
- kujawsko-pomorskie: Satina, Tajfun, Jurek, Bojar,
- lubelskie: Satina, Tajfun, Jurek, Lech, Oberon,
- łódzkie: Satina, Tajfun, Jurek,
- małopolskie: Satina, Tajfun, Jurek, Lech, Oberon,
- mazowieckie: Satina, Tajfun, Jurek, Lech, Mazur,
- opolskie: Satina, Tajfun, Jurek, Lech,
- podkarpackie: Satina, Jurek, Lech, Mazur, Laskara,
- śląskie: Satina, Tajfun, Mazur, Bojar,
- świętokrzyskie: Satina, Tajfun, Jurek, Lech,
- warmińsko-mazurskie: Satina, Tajfun, Jurek, Laskara,
- wielkopolskie: Satina, Lech,
- zachodniopomorskie: Satina, Tajfun, Jurek, Bojar.

4. Odmiany jadalne średnio późne i późne:
- dolnośląskie: Jelly,
- kujawsko-pomorskie: Jelly,
- lubelskie: Jelly,
- łódzkie: Jelly,
- małopolskie: Jelly,
- opolskie: Jelly,
- pomorskie: Jelly,
- śląskie: Jelly,
- świętokrzyskie: Jelly,
- warmińsko-mazurskie: Jelly,
- wielkopolskie: Jelly,
- zachodniopomorskie: Jelly.

5. Odmiany skrobiowe:

- kujawsko-pomorskie: Boryna, Kuras, Hinga,
- pomorskie: Kuras, Jubilat, Skawa, Widawa,
- wielkopolskie: Boryna, Kuras, Hinga, Zuzanna, Mieszko, Szyper,
- zachodniopomorskie: Boryna, Jubilat, Zuzanna, Kuba.