• Przędziorek chmielowiec masowo pojawia się w buraku cukrowym.
  • Jego żerowanie w buraku cukrowym powoduje przedwczesne żółknięcie i zasychanie liści, co jest niekorzystne dla wzrostu plonu i jakości korzeni.

Przędziorek chmielowiec to polifag czyli szkodnik wielu upraw rolniczych oraz sadowniczych. Upodobał sobie także burak cukrowy, wyrządzając w tej uprawie w niektóre lata straty o znaczeniu gospodarczym. Jego żerowanie doprowadza do zakłócenia procesu fotosyntezy. W efekcie porażone liście żółkną, zasychają co ogranicza wzrost i rozwój korzeni. Straty w plonie mogą sięgać nawet 20-50 %. Z porażonych roślin uzyskuję się także korzenie o obniżonej zawartości cukru (nawet o 2 %)

Szkodliwość przędziorka chmielowca polega także na tym, że jest to szkodnik o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym, gdyż może w ciągu roku generować 4-10 pokoleń. Przędziorek lubi wysokie temperatury 25-30st.C. Wówczas czas jednego pokolenia skraca się nawet do 8 dni. Średni czas rozwoju trwa natomiast od 14-21 dni. 

Objawy żerowania

Przędziorek żeruje na spodniej stronie liści. Wysysa on z tkanek soki. Porażony liść żółknie w charakterystyczny sposób tworząc tzw. mozaikę. Na spodniej stronie liści. zwłaszcza używając lupy dostrzec można różne stadia szkodnika jak również delikatne oprzędy na których zatrzymuje się kurz i drobinki piasku. Objawy żerowania mogą być mylone np. z niedoborem niektórych składników pokarmowych, takich jak np. magnez, jak również z uszkodzeniami powodowanymi przez wciornastki.

 - W ostatnim tygodniu tj. od 11 do 15 lipca 2022 r. stwierdzono masowe występowanie przędziorka chmielowca na plantacjach buraka cukrowego na terenie województwa wielkopolskiego: w powiecie średzkim, nowotomyskim, szamotulskim, grodziskim, czempińskim, gnieźnieńskim, ostrowskim i leszczyńskim. Średnio na jednym liściu obserwuje się 7 dorosłych osobników roztocza - informuje w komunikacie fitosanitarnym IOR-PIB w Poznaniu. 

Przędziorek pod lupą naukowców

Od lat przędziorek chmielowiec i jego występowaniu w buraku jest w kręgu zainteresowań naukowców. Na 62. Naukowej Sesji IOR-PIB w Poznaniu zostały zaprezentowane wyniki ogólnopolskiego monitoringu występowania tego szkodnika prowadzonego w latach 2019-2021. Zostały one opracowane dzięki współpracy ekspertów z IOR-PIB, Sumi Agro Poland oraz Pfeifer&Langen. 

Pierwsze lustracje wykonywano na przełomie maja i czerwca. W sezonie sukcesywnie wykonywano około od 12-16 lustracji. Następnie sklasyfikowano występowanie szkodników w czterech grupach. 

Źródło: Jakubowska, Zawada, Kowalska, Bogdańska, Bobrys 2022
Źródło: Jakubowska, Zawada, Kowalska, Bogdańska, Bobrys 2022

Według naukowców sezon 2021 był kolejnym w których liczebność przędziorków przekroczyła wartość przeciętną. Szczególnie nasilenie występowania tych roztoczy notowano w rejonie Kujaw i Wielkopolski. Szkodnik w sezonie 2021 występował od trzeciej dekady czerwca. W przytoczonych tu badaniach łącznie poddawano obserwacji 241 plantacji z burakiem cukrowym w 15 województwach.