Przędziorek chmielowiec to szkodnik o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym, gdyż w zależności od przebiegu warunków pogodowych może w ciągu roku generować 4-10 pokoleń.  Objawy jego żerowania to żółte, marmurkowe przebarwienia na liściach, które mogą być mylone np. z niedoborem niektórych składników pokarmowych, takich jak np. magnez, mangan a także azot.

Gdzie przędziorki występują już masowo?

Jak czytamy w komunikatach fitosanitarnych przygotowywanych przez IOR-PIB w Poznaniu w ostatnim tygodniu tj. 14-20.07.21 stwierdzono masowe występowanie przędziorka chmielowca na plantacjach buraka cukrowego na terenie województw: kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki),wielkopolskiego (powiaty: gnieźnieński, nowotomyski, grodziski, kościański, leszczyński, krotoszyński, pleszewski, ostrowski i kolski), warmińsko-mazurskiego (powiat iławski i ostródzki) oraz lubelskiego (powiat tomaszowski i hrubieszowski). 

Szkodnikowi sprzyja ciepła pogoda i wysokie temperatury. Zazwyczaj najliczniej występuje w sierpniu. Wówczas szkody bywają znaczące a walka z nim bardzo nieskuteczna. 

Obserwacje i badania wykonane w TSD IOR-PIB w Toruniu pokazują, że przy licznych populacjach szkody żerowania tego szkodnika mogą być znaczące i sięgać ponad 25% potencjalnego plonu oraz ponad 2% w zawartości cukru.

Monitoring przędziorka prowadzony przez IOR-PIB

IOR-PIB już od kilku tygodni monitoruje stan plantacji buraków cukrowych pod kątem występowania tego szkodnika. O ich występowaniu informował między innymi w komunikacie opublikowanym 23.06.202r. Na podstawie losowo pobranych prób z plantacji buraka generowano pierwsze komunikaty. I tak z plantacji położonej w miejscowości Mierzewo gm. Niechanowo, powiat gnieźnieński  pobrano 25 liści buraczanych celem obserwacji występowania przędziorka chmielowca na burakach cukrowych. Na sześciu zlustrowanych liściach stwierdzono występowanie: 4 sztuk dorosłych osobników, 7 nimf oraz 1 jajo przędziorka chmielowca. Kolejna próba liści zebrana z miejscowości Bowyczyny gm. Chodów, powiat kolski, wykazała występowanie 1 osobnika dorosłego przędziorka chmielowca i 1 nimfy.

O dalszej ekspansji szkodników informowano w połowie lipca w kolejnym komunikacie. Rozwój szkodnika postępuje, stąd zaleca się by plantatorzy szczególnie z Kujaw, Wielkopolski oraz centrum kraju, zwracali uwagę na zagrożenie ze strony tego maleńkiego, a jednak szkodliwego szkodnika. 

Czym zwalczać przędziorki w buraku cukrowym?

Nie jest to łatwe zadanie, gdyż szkodniki łatwo przeoczyć. Przędziorek chmielowiec to gatunek roztocza (pajęczaki) i nie jest wrażliwy na większość insektycydów powszechnie stosowanych w rolnictwie. Do jego zwalczania nadają się akarycydy, jednak brakuje w tym zakresie stosowanych rejestracji.Jedynym preparatem do zwalczania tego szkodnika w tej uprawie jest Ortus 05 SC (fenpiroksymat) w dawce 1,8 l/ha. Środek można stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39-49) z zachowaniem okresu karencji do zbioru (28 dni). Zaleca się opryskiwanie ultra drobnokropliste.