Wśród ziemniaków bardzo wczesnych znajdziemy na LZO odmianę:
- Denar - o typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnego użytkowania, z HR Zamarte - Grupa IHAR,
- Lord - o typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnego użytkowania, HR Zamarte,
- Miłek - o typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, HR Zamarte,
- Impala - w typie konsumpcyjnym sałatkowym o dobrym smaku, Agrico Polska,
- Viviana - w typie konsumpcyjnym sałatkowym, Europlant Handel Ziemniakami.

Ziemniaki wczesne:
- Cyprian - w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka,
- Owacja - o typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka,
- Vineta - w typie kulinarnym wszechstronnie użytkowym do sałatkowego, Europlant Handel Ziemniakami,
- Michalina - w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, HR Zamarte,
- Aruba - w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, HR Zamarte.

Ziemniaki średnio wczesne:
- Satina - w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, Solana Polska,
- Tajfun - w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do mączystego, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka,
- Finezja - w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, HR Zamrte,
- Ametyst - w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka,
- Gawin - w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka,
- Stasia - w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, HR Zamarte.

Ziemniaki średnio późne:
- Syrena - w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka,
- Zenia - w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, HR Zamarte.

Ziemniaki późne:
- Soplica - w typie konsumpcyjnym o ogólnoużytkowym do lekko mączystego, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka.