Po zbiorze buraka cukrowego pryzmy formuje się na skraju pola, w sąsiedzie utwardzonych dróg. Składowane korzenie buraka cukrowego trzeba zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych warunków pogodowych. W tym celu są one okrywane agrowłókniną.

Najczęściej pryzma okrywana jest ręcznie, co niestety jest pracochłonne. Możliwe jest jednak jej okrycie sposobem mechanicznym, co wymaga mniejszego nakładu pracy ludziach rąk, których tak bardzo brakuje dzisiaj do pracy.

Urządzenie okrywające pryzmę połączone jest z ciągnikiem hydraulicznie i sterowane z panelu komputera. Na ocynkowaną rurę nawinięta zostaje agrowłóknina, która następnie jest rozwijana bezpośrednio nad pryzmą.

Agrowłóknina wokół pryzmy nie jest kładziona bezpośrednio na ziemi, tylko na wysokości pryzmy do 0,5 m od gruntu mechanicznie wciskana jest w jej głąb. Ten sposób okrywania pryzm buraka ma m.in. zapobiec zrywaniu folii podczas silnych wiatrów i burz oraz zabezpieczyć przed kontaktem w wodą, błotem i przymarznięciem do powierzchni gruntu.