Jeśli przekroczone zostaną progi szkodliwości przez słodyszka rzepakowego plantatorzy przystąpią do oprysków zwalczających w uprawach rzepaku. W zależności od prowadzonej technologii uprawy, część rolników zastanawia się nad włączeniem do zabiegu nawozów mikroelementowych.

Decydując się na oprysk mieszaniną zbiornikową i łącząc preparaty, najpierw przed aplikacją wykonuje się próbę słoikową. Przeprowadza się ją w celu oceny stałości powstałego roztworu, żeby sprawdzić czy nie zachodzą niepożądane reakcje, np. czy mieszanina nie rozwarstwia się, nie tworzy się osad. Zazwyczaj wytrącenie się osadu nie wpływa na działanie preparatu, jednak przy wykorzystaniu takiej mieszaniny bezwzględnie trzeba pamiętać o dokładnym wymyciu zbiornika opryskiwacza przed kolejnym jego użyciem.

Przy mieszaniu komponentów znaczenie ma też kolejność dodawania poszczególnych składników, czasem wystraszy ją odwrócić, żeby np. osad nie wytrącał się. Choć generalnie przyjmuje się zasadę, że zaczyna się dodawanie komponentów najpierw od tych najbardziej gęstych.