Rozporządzenie to jest bardzo korzystne dla plantatorów, ponieważ zakłada m.in. przeniesienie kosztów transportu buraków do miejsca przerobu na producenta cukru oraz gwarantuje premię z tytułu późnych i wczesnych dostaw buraków cukrowych, a także wypłatę dodatkowego świadczenia finansowego w przypadku przekroczenia ceny referencyjnej.