- W tej sytuacji stary sezon będzie trwać dłużej i przez dłuższy czas utrzyma się popyt na „stare” ziemniaki. Może to wpłynąć na wzrost ich cen w ostatnich miesiącach sezonu, ale to jest uzależnione od ilości ziemniaków, jakie pozostają w magazynach oraz wielkości importu – uważa Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ceny ziemniaka nadal są niskie.

- Za dobrej jakości ziemniaki, pakowane w worki 5 kg i 2 kg markety oferowały ceny na poziomie 0,65 zł/kg i wyżej. Taka skala zwiększenia popytu nie mogła wpłynąć na sytuację ogólną w dużym hurcie. Tu ceny pozostawały stabilne, a popyt niski, w dodatku wciąż pozostawał on pod presją relatywnie tanich ziemniaków importowanych. W dużym hurcie utrzymują się na poziomie 3-5 zł za worek 15 kg, zależnie od odmiany, rejonu kraju i jakości. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków na przełomie marca i kwietnia wynosił 0,58 zł/kg i był zbliżony do analogicznego okresu poprzedniego roku. Krajowe ziemniaki w Broniszach były nieznacznie tańsze niż przed miesiącem i kosztowały 0,40-0,55 zł/kg, natomiast na pozostałych rynkach nastąpił nieznaczny ich wzrost do poziomu: w Poznaniu 0,47-0,80 zł/kg, w Lublinie 0,67 zł/kg, we Wrocławiu 0,50-0,60 zł/kg i w Łodzi 0,40-0,73 zł/kg – wynika z najnowszego raportu Rynek rolny.

Jak sytuacja wygląda w krajach Unii Europejskiej? W Europie Zachodniej, w głównych rejonach uprawy, z powodu niskich temperatur i deszczowej pogody, sadzenie ziemniaków w bieżącym roku również zostało znacznie opóźnione. To wszystko wpłynęło na wzrost cen ziemniaków, przy czym dotyczy to tylko części asortymentu i odmian.

- We Francji ceny ziemniaków Bintje do przetwórstwa spożywczego od kilku miesięcy utrzymują się na poziomie zaledwie 20 EUR/t. W ostatnim okresie drożeje jedynie odmiana Fontaine (w ciągu miesiąca z 30 do 50 EUR/t). W analogicznym okresie ubiegłego roku ceny tych ziemniaków wynosiły 225-235 EUR/t. Ceny ziemniaków jadalnych z przeznaczeniem na eksport w ciągu ostatniego miesiąca wzrosły tylko nieznacznie (o ok. 5 EUR/t) i na przełomie marca, w zależności od wielkości opakowania, asortymentu i odmiany, wynosiły 55-175 EUR/t i były o 60-75 proc. tańsze niż przed rokiem – czytamy w raporcie.

Podobna sytuacja jak we Francji występuje też w Belgii. Tam ceny ziemniaków Bintje do przetwórstwa spożywczego wynoszą 20 EUR/t, wobec 200 EUR/t w analogicznym okresie 2017 r. i 125 EUR/t dwa lata wcześniej. Na rynku niemieckim, gdzie jest duża nadwyżka ziemniaków, ceny są stabilne.