Rosyjskie ministerstwo rolnictwa prognozuje, że tegoroczne zbiory buraków cukrowych wyniosą 20-22 mln ton, wobec 24 w 2009 roku. Do cukrowni trafi mniej surowca mimo, że tegoroczny areał zasiewów był znacznie wyższy i wyniósł 1,16 mln ha wobec 820,2 tys. ha rok wcześniej. Susza jaka nawiedziła Rosję latem spowodowała, że do zbioru będzie tylko 970 tys. ha. słabych plantacji.

Rosyjski instytut rynków rolnych IKAR szacuje, że w sezonie 2010/11 wyprodukowane zostanie 2,65 mln ton. W 2009 roku produkcja wyniosła 3,2 mln ton.

Australia jest trzecim na świecie eksporterem cukru. Rządowe biuro ds. rolnictwa i gospodarki ABARE zmniejszyło swoją prognozę produkcji cukru w sezonie 2010/11 o 200 tys. ton do 4,604 mln ton. Powodem są straty, jakie wyrządził cyklon na plantacjach trzciny cukrowej.

Indonezyjskie władze zatwierdziły plan sprowadzenia 400 tys. ton cukru dla zaspokojenia popytu na krajowym rynku przed zbiorami, które przypadają dopiero na maj. Tegoroczna produkcja jest znacznie niższa od zakładanych 2,7 mln ton.

Natomiast w Indiach dzięki nieco niższym opadom deszczy monsunowych od średniej wieloletniej, produkcja cukru znacznie wzrośnie. Indyjskie ministerstwo rolnictwa szacuje przyrost na ok. 17 proc., do poziomu 22 mln ton.

W połowie września notowania cukru surowego na nowojorskiej giełdzie towarowej wzrosły do najwyższego od blisko siedmiu miesięcy poziomu 636,8 USD/t. Na wysokim poziomie utrzymały się także notowania cukru białego w Londynie. Powodem wzrostów są: niesłabnący popyt ze strony państw azjatyckich i Bliskiego Wschodu, oraz obawy, że susza w Brazylii wpłynie negatywnie na zbiory trzciny cukrowej i produkcję cukru.

Źródło: farmer.pl