Sucha i ciepła pogoda sprzyja rozwojowi przędziorków w buraku cukrowym. Od kilku sezonów szkodniki te opanowały większość plantacji, głównie położonych w najsuchszych regionach kraju, a więc na Kujawach czy w Polsce centralnej.

Zazwyczaj w sierpniu, głównie na obrzeżach plantacji, można było bez problemu dostrzec objawy żerowania tych szkodników na liściach buraków. Same szkodniki są trudno dostrzegalne gołym okiem gdyż mają zaledwie od 0,2 do 0,45 mm. Zasiedlają spodnią cześć liści, a w miarę ich coraz bardziej zaawansowanego żerowania na górnej stronie blaszki, pojawia się marmurkowate przyżółcenia, które następnie ciemnieją i brunatnieją. Przy licznej populacji, na spodniej stronie liści można także dostrzec niewielkie oprzędy szkodnika, na której gromadzą się drobinki piasku i kurzu.

W ubiegłych latach nie było żadnej możliwości chemicznej ochrony buraka przed tym szkodnikiem. Jednak w tym roku udało się uzyskać czasową rejestrację dla preparatu Ortus 05 SC. Można go stosować na plantacjach buraków do 30 września. Dawka preparatu została ustalona na 1,5 do 2,0 l/ha. Ponieważ substancja czynna akarycydu musi dotrzeć do spodniej strony liści, producent środka zaleca, by preparat ten stosować przy zwiększonej ilości wody, z dodatkiem adiuwantów, z użyciem rozpylaczy dwustrumieniowych i podwyższonego ciśnienia.