Liczebność szczepów odpornych Cercospora beticola (sprawcy chwościka buraka), jest większa w południowo-wschodniej części kraju, co jest spowodowane wyższą presją choroby w tej części Polski. 

Chwościk buduje odporność na strobiluryny czy triazole. Na szczęście według nowych doniesień naukowych (prof. Jacek Piszczek, mgr Agnieszka Kiniec z IOR-PIB TSD w Toruniu) w ostatnim latach zanotowano mimo wszystko spadek poziomu odporności badanych izolatów grzyba na strobiluryny. To skutek intensywnie prowadzonych działań edukacyjnych dla plantatorów buraka mówiących o potrzebie używania i rotacji substancji czynnych fungicydów o różnym mechanizmie działania.

Poniżej załączamy mapę monitoringu odporności Cercospora beticola 2019 opracowaną przez wspomnianych wyżej naukowców. 

Opracowanie: prof. Jacek Piszczek, mgr Agnieszka Kiniec z IOR-PIB TSD w Toruniu)
Opracowanie: prof. Jacek Piszczek, mgr Agnieszka Kiniec z IOR-PIB TSD w Toruniu)