Porażenie tą chorobą objawia się najpierw na starszych liściach. Najpierw pojawiają się na nich małe, brunatne plamki z czerwoną lub brunatno-czerwoną obwódką. Następnie porażane są kolejne okółki aż do liści sercowych włącznie. Plamy się łączą powodując zasychanie coraz to większych fragmentów blaszki liściowej, a w konsekwencji całych liści.

Chwościk najlepiej rozwija się, kiedy pogoda jest ciepła i jest wilgotno, a więc ona w miarę sprzyjająca w tej chwili. Co prawda lepiej dla tej choroby, kiedy temperatura w ciągu dnia wzrasta nawet do 30°C, a w nocy nie spada poniżej 15°C, ale jeśli chodzi o wysoką wilgotność, to niestety ten warunek jest spełniony.

Grzyb wywołujący chwościka Cercospora beticola nie lubi za to suszy. Brak wody i niska temperatura przyczyniają się do spowolnienia procesu życiowego patogena.

Występowanie tej choroby związane jest z intensywnością uprawy buraków cukrowych. Największe istnieje w regionie Polski południowej i południowo - wschodniej z tendencją do przemieszczania się na północ. Niestety chwościk występuje często na terenach dotkniętych powodziami.

Do trzech podstawowych zasad ochrony przed tą chorobą należy przede wszystkim wybór odmian odpornych lub tolerancyjnych na tego patogena, ograniczenie rotacji buraków w płodozmianie, a także ochrona chemiczna.

Preparaty do walki z chwościkiem zamieszczone były w Farmerze numer 3.