- Obecnie trwają prace nad wyceną Krajowej Spółki Cukrowej i jej akcji. Doradca prywatyzacyjny przygotowuje prospekt emisyjny spółki - powiedział wiceminister skarbu. Dodał, że MSP spodziewa się wyceny KSC i jej walorów w czerwcu.

Pod koniec marca walne zgromadzenie akcjonariuszy KSC zatwierdziło wyniki spółki za rok obrotowy 2009/2010. - Część środków została odłożona na kapitał zapasowy, z którego w Krajowej Spółce Cukrowej zostanie powołany specjalny fundusz, dzięki któremu każdy uprawniony będzie mógł zaciągnąć pożyczkę na zakup akcji spółki - zaznaczył Leszkiewicz. Dodał, że fundusz zasilą środki w wysokości około 100 mln zł.

Uprawnionych do kupna akcji KSC jest ok. 18 tys. plantatorów oraz 1800 jej pracowników. Obu grupom przysługuje bezpłatnie po 15 proc. akcji. Natomiast odpłatnie mają być skierowane w ofercie pozostałe walory.

KSC powstała w 2002 r.; jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie. Firma ma blisko 40-procentowy udział w rynku krajowym. W skład koncernu wchodzi obecnie siedem oddziałów. KSC ma ponadto 100 proc. udziałów m.in. w Fabryce Cukierków "Pszczółka" oraz w KSC Bioenergetyka.