Zasiany pod koniec marca lub na początku kwietnia burak obecnie jest w fazie wschodów. Chłodny kwiecień nie przyspiesza tego procesu i rośliny podobnie jak w roku 2021 rozwijają się powoli. 

Tymczasem na trzmielinie notuję się już liczne kolonie mszycy trzmielinowo-burakowej. Oznacza to, że wkrótce gatunek ten rozpocznie przelatywanie na swojego drugiego żywiciela jakim jest burak cukrowy. 

Należy pamiętać, że mszyce w buraku nie tylko powodują bezpośrednie szkody w postaci osłabienia kondycji roślin. Są także wektorami groźnych wirusów w tym  nekrotycznej żółtaczki buraka czy łagodnej żółtaczki buraka. 

Mszyca trzmielinowo-burakowa - kiedy pojawia się na buraku?

Żerowanie mszyc na trzmielinie to sygnał dla plantatora, że wkrótce należy rozpocząć monitoring plantacji z burakiem cukrowym. Aby uchronić burak przed zakażeniem wirusem, należy zwracać uwagę na pojawienie się pierwszych form uszkrzydlonych- tzw. migrantek na trzemielinie. Po kilku do kilkunastu dniach od tego sygnału, migrantki przelatują na burak. Zazwyczaj dzieje się to w okresie pełni kwitnienia trzmieliny, w ciepły dzień, gdy temperatury przekraczają 15°C.

Pierwsze kolonie mszyc w buraku cukrowym

Migrantki w buraku dają początek populacjom letnim. Ma to zazwyczaj miejsce mniej więcej w połowie maja, w fazie rozwoju liści i rozety buraka (BBCH 12–19). Na dynamiczny rozwój populacji mszycy burakowej wpływa wzrost temperatury w dzień do 20–25°C. 

Kiedy zwalczać mszyce w buraku cukrowym?

Próg ekonomicznej szkodliwości to 15 % roślin zasiedlonych lub 150 mszyc na 10 roślinach. Niestety po wycofaniu dimetoatu i tiachloprydu w buraku cukrowym niewiele zostało skutecznych preparatów radzących sobie z tymi szkodnikami. Jest dostępnych kilka preparatów na bazie pyretroidów, lecz je stosuje się, gdy temperatury wskazują poniżej 20°C. 

Należy także mieć nadzieję, że i w tym sezonie pojawią się czasowe zezwolenia na niektóre dostępne preparaty na rynku tak jak było to w zeszłym roku (dotyczyło to takich s.cz. jak sulfoksalflor oraz acetamipryd). 

Warto także pamiętać, że w tym roku plantatorzy buraków mogli ponownie używać nasion zaprawionych insektycydami z grupy neonikotynoidów. Zezwolono na czasowe stosowanie zaprawy Cruiser SB 600 FS na okres od 9 stycznia 2022 r. do 7 maja 2022 r.

Z pewnością plantatorzy, którzy zdecydowali się na zakup nasion zaprawianych insektycydami mogą się spodziewać mniejszej presji tych szkodników.