PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Na polowym poligonie

Jak zmniejszyć koszty uprawy buraków cukrowych? Jak zwiększyć plony? Jakich błędów nie popełniać w uprawie i jak właściwie pielęgnować buraczane pola. Odpowiedzi na te pytania starano się udzielić rolnikom podczas Dnia Buraka w Dołhobyczowie, w woj. lubelskim. Imprezę zorganizowała jedna z największych cukrowni Krajowej Spółki CukrowejW Dołhobyczowie prezentowano kolekcję poletek z błędami agrotechnicznymi popełnianymi przez rolników. Należą do nich błędy uprawowe (zbyt głęboki siew, rozpylenie przedsiewne gleby, wałowanie), nawozowe (przedsiewne nawożenie mocznikiem) i herbicydowe (przekroczenie zalecanych dawek herbicydów, nieumyty zbiornik opryskiwacza po wcześniejszym stosowaniu herbicydów zbożowych, zastosowanie herbicydów zarejestrowanych w innych uprawach).

Jak unikać błędów
Mocznik zastosowano przedsiewnie w dawce 60 kg azotu na hektar. Potwierdzeniem szkodliwego wpływu formy amidowej azotu w tym nawozie (przez wydzielanie się szkodliwego amoniaku) była obniżona polowa zdolność wschodów i początkowa obsada roślin. Przy prawidłowym nawożeniu przedsiewnym azotem (saletra amonowa) polowa zdolność wschodów wyniosła 80 proc, a początkowa obsada roślin 101 tys. szt. na hektar. Po zastosowaniu mocznika zmniejszyły się one odpowiednio do 48 proc. oraz do 60,5 tys. szt. na hektar.

Siew zbyt głęboki buraków wykonano na 5–6 cm. Jednak brak opadów przez trzy tygodnie od siewu wpłynął na brak istotnych różnic w polowej zdolności wschodów oraz obsadzie. Jednak były one nieco mniejsze niż przy siewie prawidłowym: odpowiednio 76 i 81 proc. oraz 94,7 i 104,5 tys. szt. na hektar. Mimo tych niewielkich różnic siew na 5–6 cm powinien być traktowany jako niewłaściwy.

Nadmierne rozpylenie gleby przed siewem uzyskano przez 3-krotną uprawę agregatem uprawowym. Skutkiem rozpylenia gleby były późniejsze, rzadsze i nierównomierne wschody buraków. Polowa zdolność wschodów wynosiła 49 proc. w wypadku wariantu z rozpyleniem gleby oraz 80 proc. z prawidłową uprawą przedsiewną. Tymczasem obsada roślin wynosiła odpowiednio 59,6 i 101,3 tys. szt. na hektar.

Pokazano także efekty przekroczenia dawek herbicydów, co często zdarza się w praktyce przy nałożeniu środków podczas zabiegów. W tym celu jako trzeci zabieg ochronny zastosowano Kemiron Koncentrat 500 SC (1 litr na hektar) + Lontrel 300 SL (0,7 litra na hektar).

Natomiast na innym poletku zademonstrowano zastosowanie opryskiwacza z nieumytym zbiornikiem po uprzednio wykonanym zabiegu Amonopielikiem Standard 600 SL w pszenicy ozimej. Rolnicy mogli także zobaczyć, co by się stało, gdyby pomyłkowo zastosowali w burakach jeden z herbicydów z grupy regulatorów wzrostu – Chwastox Extra 300 SL w dawce 2 litry na hektar.

Na kolejnym poletku zademonstrowano niekorzystne efekty wałowania posiewnego wykonanego wałem gładkim. Co prawda polowa zdolność wschodów w tym wypadku
była zbliżona do wariantu bez wałowania (70 i 78 proc.), ale potem początkowa obsada roślin znacznie się zmniejszyła (69 i 98,4 tys. szt. na hektar). Powodem była występująca zgorzel siewek w zdecydowanie większym nasileniu niż na części kontrolnej.

Zaprawy coraz bardziej skuteczne
W Dołhobyczowie założono także doświadczenia ścisłe z zaprawami nasiennymi, odmianami, herbicydami oraz nawożeniem dolistnym. Na poletkach z zaprawami nasiennymi porównywano skuteczność 3 zapraw: Montur, Cruiser i Gaucho. Zarówno polowa zdolność wschodów, jak i początkowa obsada roślin były we wszystkich wariantach zbliżone i wynosiły odpowiednio 78–80 proc.
i 99–101 tys. szt. na hektar. W pierwszej dekadzie czerwca zaobserwowano niewielkie nasilenie występowania na roślinach śmietki burakowej.

Prezentacja odmian
Dużym zainteresowaniem rolników odwiedzających Dołhobyczów cieszyło się pole z poletkami odmianowymi. Ogółem wysiano 34 odmiany, w tym 19 nowości, z 7 firm nasiennych. Po 14 i po 26 dniach od siewu wyliczono polową zdolność wschodów, a w fazie 4 liści buraków początkową obsadę roślin. Polowa zdolność wschodów po 14 dniach od siewu wahała się od 70 (odmiany Boryna, Bruno, Picasso i Tomba) do 87 proc. (Nancy) i średnio wyniosła 77 proc. Natomiast 12 dni później wynosiła
od 70 (Tomba) do 88 proc. (Jabeta i Torino), średnio 79 proc. Początkowa obsada roślin wahała się od 90 (Tomba) do 113 tys. szt. na hektar (Torino), średnio 101,4 tys. szt. na hektar.
Programy ochrony
Specjaliści przewidują, że ograniczenia kosztów uprawy buraków rolnicy będą poszukiwać przede wszystkim w ochronie i w nawożeniu. Dlatego bacznie obserwowali poletka z 10 wariantami herbicydowymi różnych firm. Interesowała ich nie tylko skuteczność programów, ale także koszty zabiegów. W każdym z wariantów wykonano 4 opryski, w tym jeden do zwalczania chwastów jednoliściennych, a także placowe zwalczanie ostrożenia.

Nawożenia dolistne
W Dołhobyczowie założono także doświadczenie z nawożeniem dolistnym, w którym stosowano 5 programów nawożenia:

Program Krajowej Spółki Cukrowej:
 • w fazie 4–8 liści: Cukrovit Azotowy (2,5 litra na hektar) + Cukrovit Mikroskładnikowy (2,5 litra na hektar) + Cukrovit Borowy (2,5 litra na hektar),
 • przed zakryciem międzyrzędzi: Cukrovit Azotowy (2,5 litra na hektar) + Cukrovit Mikroskładnikowy (2,5 litra na hektar) + Cukrovit Borowy (2,5 litra na hektar).

Program firmy Intermag:
 • w fazie 4–8 liści: Plonvit B (2 litry na hektar) + siarczan magnezowy (7,5 kilograma na hektar) + Bormax (1 litr na hektar) + Tytanit (0,2 litra na hektar),
 • w fazie 10–12 liści: Plonvit B (2 litry na hektar) + siarczan magnezowy (7,5 kilograma na hektar) + Chelat Mn Forte (1 kilogram na hektar) + Tytanit (0,2 litra na hektar),
 • przed zakryciem międzyrzędzi: Plonvit B (2 litry na hektar) + siarczan magnezowy (7,5 kilograma na hektar) + Bormax (1 litr na hektar) + Tytanit (0,2 litra na hektar).
Program firmy Progress-Chem:
 • w fazie 4–6 liści: Foliarel 21% Bor (2,5 kilograma na hektar) + Foliarel Proti-Bor (3 kilogramy na hektar),
 • przed zakryciem międzyrzędzi: Foliarel 21% Bor (2,5 kilograma na hektar) + Foliarel Proti-Bor (3 kilogramy na hektar).
Program firmy Kazgod:
 • w fazie 4–6 liści: Wuxal Top 36 (5 litry na hektar) + Wuxal Mikro (1 litr hektar),
 • przed zakryciem międzyrzędzi: Wuxal Top 36 (5 litry na hektar) + Wuxal Mikro (1 litr na hektar).
Program firmy Adob:
 • w fazie 4-6 liści: Basfoliar 36 Extra (5 litry na hektar) + Solubor DF (2 kilogramy na hektar),
 • przed zakryciem międzyrzędzi: Basfoliar 36 Extra (5 litry na hektar) + Solubor DF (2 kilogramy na hektar).
Podczas zbioru zostanie oceniona skuteczność poszczególnych programów pod względem plonu korzeni, ich jakości oraz plonu cukru.

Organika – Azot Jaworzno
Burex 430 SC (5 litrów na hektar) – 151 zł/ha,
Saherb 232 EC (1,5 litra na hektar) + Mikron 70 WG (1 kg na hektar) – 168,75 zł/ha,
Saherb 232 EC (2 litry na hektar) + Mikron 70 WG (1 kg na hektar) + Olemix 84 EC (1 litr na hektar) – 211,20 zł/ha,
Pantera 040 EC (1,5 litra na hektar) – 84 zł/ha,
placowe zwalczanie ostrożenia – Cliophar 300 SL (0,35 litra na hektar) – 4 zł/ha.
RAZEM 618,95 zł/haBASF
Pyramin 65 WG (3 kilogramy na hektar) – 146,70 zł/ha,
Kemifam Super Koncentrat 320 EC (0,7 litra na hektar) + Flirt 460 SC (1,5 litra na hektar) + olej (0,5 litra na hektar) + Sisko 70 WG (1 kilogram na hektar) – 246,23 zł/ha,
Kemifam Super Koncentrat 320 EC (1 litr na hektar) + Flirt 460 SC (2 litry na hektar) + olej (1 litr na hektar) – 242,46 zł/ha,
Focus Ultra 100 EC (1,5 litra na hektar) – 88,35 zł/ha,
placowe zwalczanie ostrożenia – Cliophar 300 SL (0,35 litra na hektar) – 4 zł/ha.
RAZEM 727,74 zł/ha

KAZGOD
Forte 430 SC (4 litry na hektar) – 127,60 zł/ha,
Forte 430 SC (1,5 litra na hektar) + Akord 180 OF (1,5 litra na hektar) – 160,35 zł/ha,
Forte 430 SC (1,5 litra na hektar) + Akord 180 OF (1,5 litra na hektar) – 160,35 zł/ha,
Selekt Super 120 EC (0,8 litra na hektar) –
51,60 zł/ha,
placowe zwalczanie ostrożenia – Cliophar 300 SL (0,35 litra na hektar) – 4 zł/ha.
RAZEM 503,90 zł/ha

Bayer Cropscience
Betanal Quatro 380 SE (1,7 litra na hektar) + Goltix 700 SC (0,5 litra na hektar) – 211,33 zł/ha,
Betanal Quatro 380 SE (1,7 litra na hektar) + Goltix 700 SC (0,5 litra na hektar) – 211,33 zł/ha,
Betanal Quatro 380 SE (1,7 litra na hektar) + Goltix 700 SC (0,5 litra na hektar) – 211,33 zł/ha,
Gallant Plus 104 EC (0,8 litra na hektar) – 130,49 zł/ha,
placowe zwalczanie ostrożenia – Cliophar 300 SL (0,35 litra na hektar) – 4 zł/ha.
RAZEM 768,49 zł/ha

Bayer Optim Agro
Kemifam Super Koncentrat 320 EC (0,7 litra na hektar) + Kemiron Koncentrat 500 SC (0,2 litra na hektar) + Goltix 700 SC (1 litr na hektar) – 163,07 zł/ha,
Kemifam Super Koncentrat 320 EC (1 litr na hektar) + Kemiron Koncentrat 500 SC (0,4 litra na hektar) + Goltix 700 SC (1 litr na hektar) – 217,14 zł/ha,
Kemifam Super Koncentrat 320 EC (1 litr na hektar) + Kemiron Koncentrat 500 SC (0,4 litra na hektar) – 144,64 zł/ha,
Gallant Plus 104 EC (0,4 litra na hektar) – 65,25 zł/ha,
placowe zwalczanie ostrożenia – Cliophar 300 SL (0,35 litra na hektar) – 4 zł/ha.
RAZEM 594,10 zł/ha

Sumi Agro
Torero 500 SC (2 litry na hektar) – 183 zł/ha,
Torero 500 SC (2 litry na hektar) – 183 zł/ha,
Torero 500 SC (2 litry na hektar) – 183 zł/ha,
Agil 100 EC (1 litr na hektar) – 83,50 zł/ha
placowe zwalczanie ostrożenia – Cliophar 300 SL (0,35 litra na hektar) – 4 zł/ha.
RAZEM 636,50 zł/ha

HELM
Akord 180 OF (1,5 litra na hektar) + Sisko 70 WG (1 kilogram na hektar) – 183 zł/ha,
Akord 180 OF (1,5 litra na hektar) + Sisko 70 WG (1 kilogram na hektar) – 183 zł/ha,
Akord 180 OF (1,5 litra na hektar) + Sisko 70 WG (1 kilogram na hektar) – 183 zł/ha,
Graman 050 EC (1,5 litra na hektar) – 93 zł/ha,
placowe zwalczanie ostrożenia – Faworyt 300 SL (0,35 litra na hektar) – 4 zł/ha.
RAZEM 646 zł/ha

Makhteshim – Agan Poland
Goltix 700 SC (2 litry na hektar) – 145 zł/ha,
Goltix 700 SC (1,5 litra na hektar) + Kontakttwin 191 EC (1,5 litra na hektar) – 166,95 zł/ha,
Goltix 700 SC (1 litr na hektar) + Kontakttwin 191 EC (2 litry na hektar) – 150,10 zł/ha,
Agil 100 EC (1 litr na hektar) – 83,50 zł/ha
placowe zwalczanie ostrożenia – Cliophar 300 SL (0,35 litra na hektar) – 4 zł/ha.
RAZEM 549,55 zł/ha

Arysta Lifescience
Synbetan D Forte 191 EC (1,5 litra na hektar) + Gladiator 70 WG (1 kilogram na hektar) – 162,75 zł/ha,
Synbetan D Forte 191 EC (1,5 litra na hektar) + Gladiator 70 WG (1 kilogram na hektar) – 162,75 zł/ha,
Synbetan D Forte 191 EC (1,5 litra na hektar) + Gladiator 70 WG (1 kilogram na hektar) – 162,75 zł/ha,
Targa Super 05 EC (1,5 litra na hektar) – 108,45 zł/ha,
placowe zwalczanie ostrożenia – Cliophar 300 SL (0,35 litra na hektar) – 4 zł/ha.
RAZEM 600,70 zł/ha

Du Pont
Pakiet Safari 50 WG/Safen Compact 160 EC (1/2 opakowania na hektar) + Goltix 700 SC
(0,5 litra na hektar) – 161,25 zł/ha,
Pakiet Safari 50 WG/Safen Compact 160 EC (1/2 opakowania na hektar) + Venzar 80 WP
(0,25 kilograma na hektar) – 158,40 zł/ha,
Pakiet Safari 50 WG/Safen Compact 160 EC (1/2 opakowania na hektar) + Venzar 80 WP (0,25 kilograma na hektar) – 158,40 zł/ha,
Leopard 05 EC (1 litr na hektar) – 57,50 zł/ha,
placowe zwalczanie ostrożenia – Cliophar 300 SL (0,35 litra na hektar) – 4 zł/ha.
RAZEM 539,55 zł/ha


Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.200.236.68
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
GŁÓWNY PARTNER SERWISUpartner serwisu

PARTNERZY SERWISU
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.