Przez dwa ostatnie lata produkcja cukru na Ukrainie przekraczała 2,2 mln ton, a konsumpcja wynosi rocznie około 1,8-2,0 mln ton.


- Nadprodukcja doprowadziła do wzrostu zapasów, które we wrześniu 2013 roku szacowane są na przynajmniej 800 tys. ton. Droga energia, przestarzałe technologie i sprzęt sprawiają, że produkcja cukru z buraków cukrowych na Ukrainie jest droga - podaje FAMMU/FAPA.

W takim wypadku eksport jest zatem niekonkurencyjny i trudno zbyć nadwyżki.

Jak informują analitycy spadające ceny cukru (za sprawą wysokiej krajowej podaży i taniejącego importu) sprawiły, że uprawa buraków cukrowych stała się nieatrakcyjna. Stąd też tak duża redukcja areału.