Przekonanie o wdrożeniu wielu innowacyjnych rozwiązań wynika z tegorocznej konferencji LIZ, która w dniach 18 -19 stycznia odbyła się w Gladbeck (Niemcy).

Obecnie prowadzone badania i doświadczenia w zakresie nowych rozwiązań koncentrują się głównie na:
• całościowym ujęciu i przedstawieniu przebiegu procesu rozwoju roślin przy pomocy najnowszych rozwiązań w tomografii komputerowej,
• podjęciu selektywnego zwalczania chwastów rozpoznawanych przy pomocy techniki komputerowej - tylko w miejscach ich występowania,
• wprowadzeniu uprawy pasowej tzw. Strip – Till w uprawie buraków cukrowych,
• zastąpieniu ogławiania buraków przed zbiorem zabiegiem usuwania liści.

Badania naukowe prowadzone w tych tematach powinny szybko znaleźć swoje przełożenie na praktykę rolniczą.

Źródło: farmer.pl