Farmer.pl sprawdził, ile by dostali od producentów cukru rolnicy, jeśli rozporządzenie ministra obowiązywałoby w poprzednim sezonie.

Podział po połowie nadwyżki finansowej, na plantatorów i na producentów cukru następuje wtedy, gdy średnia ważona cena białego cukru jest wyższa od ceny referencyjnej co najmniej o 40 euro.

Producenci cukru zobowiązani są przekazywać do Agencji Rynku Rolnego średnią cenę sprzedaży i odpowiadającą jej ilość sprzedaną w poprzednim miesiącu, w odniesieniu do cukru białego kwotowego oraz pozakwotowego. Na podstawie otrzymanych od producentów danych, Agencja co miesiąc wylicza krajową średnią ważoną cenę sprzedaży cukru i przekazuje dane do Komisji Europejskiej.

Średnia ważona cena sprzedaży cukru kwotowego w roku 2010 wynosiła 477 euro/t - informuje Agencja Rynku Rolnego.

Jeśli przepisy wprowadzone rozporządzeniem obowiązywałyby w ubiegłym roku, to producenci cukru powinni podzielić się po połowie z rolnikami nadwyżką wynoszącą 33 euro na tonie buraków cukrowych. Cena referencyjna buraków wynosi 404 euro/t.