Plon ogólny wzorca dla odmian z tej grupy wczesności zbieranych po 40 dniach od wschodów wyniósł 221 dt/ha i był najwyższy na przestrzeni ostatnich 4 lat.
5 najlepiej plonujących odmian tworzą 3 polskie - Tacja, Impresja i Werbena, oraz 2 zagraniczne - Impala i Riviera. Wszystkie są wpisane do Krajowego Rejestru.
Różnica w plonie ogólnym wymienionych odmian była niewielka. Zaledwie 4 proc. wzorca (8,8 dt/ha), ale w plonie handlowym 2-krotnie większa - 8 proc. wzorca (16,2 dt/ha).

Uwagę zwracają wyniki uzyskane przez odmianę Riviera, która znakomicie plonowała w bardzo ubogie w opady lata 2018 i 2019, a ponadto wykazuje wybitnie wysoki i powtarzalny w latach plon handlowy bulw.