Ogromna powierzchnia wystawowo – pokazowa została zagospodarowana na potrzeby zorganizowania XXIV Krajowych Dni Ziemniaka. Wydarzenie to odbyło się pod hasłem „Ziemniak dziś i jutro”.

Cała impreza składała się z kilku oddzielnych tematycznie bloków. Największą powierzchnie zagospodarowano dla wystawców. Wydzielono teren wystawowy gdzie prezentowano maszyny, urządzenia głównie te związane ze zbiorem i pielęgnacją ziemniaka. W innej części wystawowej z kolei można było zapoznać się z ofertą środków produkcji wykorzystywanych w tej uprawie. Podczas trwania targów na poletkach demonstracyjnych zaprezentowano także ponad 100 odmian ziemniaka zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze. Były także poletka doświadczalne z różnymi wariantami ochrony i nawożenia ziemniaka.

Największe jednak zainteresowanie wzbudziły pokazy kombajnów do zbioru ziemniaka. Był to największy pokaz jaki dotychczas zorganizowano w naszym kraju. Jedocześnie do wykopek ruszyło 7 potężnych maszyn różnych producentów. Były to kombajny jednorzędowe, dwurzędowe a także pojawiły się na polu 2 samobieżne. Cały pokaz na bieżąco rejestrowany był przez kamery, a przekaz na żywo był odtwarzany na zmieszczonym na terenie wystawowym telebinie.

Całość dopełniły liczne seminaria szkoleniowo-dyskusyjne. Omawiano na nich między innymi najważniejsze problemy związane z produkcją ziemniaka (choroby, szkodniki). Przedstawiano także różne warianty technologii uprawy skupiając się głównie na uprawie ziemniaka na najwcześniejszy zbiór.

W niedziele część wystawowo-pokazową urozmaiciły z kolei liczne konkursy i degustacje potraw z ziemniaka.