W tym sezonie nareszcie mamy pierwszy zarejestrowany preparat na przędziorki w buraku cukrowym. Firma Sumi Agro Poland wywalczyła czasową rejestrację dla środka Ortus 05 SC. Preparat ten można będzie stosować w okresie od 27 czerwca do 30 września br.

Środek Ortus 05 SC zawiera fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli). Działa kontaktowo i żołądkowo, zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorka chmielowca w buraku cukrowym. Zaleca się go stosować po zaobserwowaniu na plantacji szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39−49) z zachowaniem okresu karencji, wynoszącego 28 dni. Preparat należy stosować w dawce 1,5−2 l/ha.

Ze względu na to, że przędziorki żerują na dolej stronie liści, skuteczność zwalczania szkodnika zależy w dużej mierze od technicznej strony zabiegu. W tym też celu firma zaleca, by przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie obniżać zalecanej ilości wody. Środek najlepiej stosować przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych i stosować podwyższone ciśnienie robocze – np. 6 barów. Zaleca się także dodatek wspomagacza o działaniu zwilżającym.

Jak rozpoznać, czy problem przędziorków dotyczy naszych plantacji? Przędziorki w burakach cukrowych powodują charakterystyczne objawy. Na spodnich powierzchniach liści można zauważyć małe (do 0,5 mm), czerwonawo pomarańczowe osobniki. Gdy populacja jest już dość liczna, można też dostrzec drobne oprzędy, na których łatwo gromadzi się kurz i drobne ziarnka piasku. Na górnej stronie blaszki liściowej, w wyniku intensywnego żerowania przędziorków pojawiają się drobne, jasne plamki tworzące tzw. mozaikę. Początkowo objawy żerowania występują na przybrzeżnych fragmentach pola z czasem placowo na całej plantacji. Problem przędziorków dotyczy głównie woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Jak wynika z sygnalizacji agrofagów prowadzonej przez Instytutu Ochrony Roślin PIB, przędziorki już się pojawiły na plantacjach buraka cukrowego. Rozwojowi szkodników sprzyjać będzie ciepła i sucha pogoda.