Sierpień, a także wrzesień to czas nie tylko siewu ozimin, ale też dla osób uprawiających buraki cukrowe okres przygotowań do kampanii cukrowniczej, a także przygotowań stanowisk pod uprawę buraków w następnym sezonie.

Dlatego jak poinformował koncern Südzucker Polska, każdy plantator buraków cukrowych współpracujący z grupą, który ma zamiar uprawiać tę roślinę w przyszłym roku, zdecydował się na wykonanie analizy gleby.

Pobieranie próbek gleby wykonuje się przeważnie po żniwach, w okresie jesiennym lub ewentualnie wczesna wiosną. Na pewno aby wyniki badań były miarodajne, należy przeprowadzić go przed nawożeniem i wapnowaniem i tak zrobili plantatorzy.

Do czego przyczynia się takie badanie? Wykonanie nawożenia zgodnie z zapotrzebowaniem, które określi się na podstawie analizy gleby, obniża koszty i zapobiega niepotrzebnym wydatkom na nawozy.

- Ponad połowa plantatorów wykonała analizę metodą Elektro Ultra Filtracji (EUF). Plantatorzy, którzy oddali próbki gleb do analizy pod koniec lipca otrzymali już wyniki i zalecenia nawozowe. Sukcesywnie plantatorzy otrzymują zalecenia jak nawozić pod buraki w 2015 roku - podaje koncern.