- Według organizacji producentów ziemniaków Północno-Zachodniej Europy (NEPG) zapasy ziemniaków są większe niż w poprzednim sezonie, jak również w odniesieniu do średniej pięcioletniej. Z powodu wzrostu areału o 6 proc. i wyższych plonów o 11 proc., zbiory ziemniaków jadalnych w krajach NEPG (Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i Wlk. Brytania) były o prawie 18 proc. większe niż 2016 r. Stąd też jest znacząca nadwyżka podaży nad popytem, co wpływa na niskie ceny – wynika z najnowszego raportu Rynek rolny Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

W Zachodniej Europie zwykle na początku marca rozpoczynały się pierwsze nasadzenia bardzo wczesnych odmian ziemniaka, natomiast w tym roku zbyt wilgotne gleby, w połączeniu z okresem mrozu spowodowały, że wczesne rozpoczęcie sezonu sadzenia nie było jeszcze możliwe. Według NEPG to sprawi, że w dalszej części sezonu ceny mogą wzrosnąć, gdyż pierwsze dostawy ziemniaków z tegorocznych zbiorów będą przypuszczalnie później na rynku niż w latach poprzednich.

Dodatkowo straty w przechowywaniu ziemniaka, ze względu na pogarszająca się jakość, są większe niż to wcześniej szacowano. Ceny ziemniaków na zachodnioeuropejskich rynkach nadal są bardzo niskie.

- W końcu lutego w Belgii ceny ziemniaków odmiany Bintje na wolnym rynku wynosiły 20-30 EUR/t, podczas w gdy w dostawach kontraktowych było to ok. 160 EUR/t. Natomiast w analogicznym okresie poprzedniego sezonu ceny wolnorynkowe wynosiły ok. 250 EUR/t, a nadwyżka w stosunku do cen kontraktowych sięgała 90-100 EUR/t – podaje IERiGŻ.

Jak sytuacja wygląda w Polsce? Rolnicy protestują m.in. z powodu niskich cen ziemniaka.

- Ceny ziemniaków na polskim rynku nadal są bardzo niskie, a ich poziom w końcu lutego w dużym hurcie, podobnie jak przed miesiącem, w zależności od lokalizacji, jakości bulw i odmiany, wahał się przedziale od 23 do 40 zł/dt, a lokalnie ceny wynosiły nawet 20 zł/dt – czytamy w raporcie.

Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków na przełomie lutego i marca wynosił 0,56 zł/kg, wobec 0,60 zł/kg w analogicznym okresie poprzedniego roku. Krajowe ziemniaki w Broniszach były nieznacznie droższe niż przed miesiącem i kosztowały 0,45-0,55 zł/kg, w Poznaniu 0,47-0,67 zł/kg, w Lublinie 0,60 zł/kg, we Wrocławiu 0,50-0,60 zł/kg i w Łodzi 0,47-0,67 zł/kg.