Jak podaje Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Żywności (BLE), każdy obywatel Niemiec w sezonie 2020/2021 zjadał średnio 59,4 kg ziemniaków. To o 2,2 kg więcej niż rok wcześniej.

Według Federalnego Centrum Informacji Rolnej (BZL) spożycie świeżych ziemniaków wzrosło o około 3 kg do 24,4 kg, natomiast spadło o 400 g w przypadku produktów ziemniaczanych, takich jak frytki, sałatka ziemniaczana czy chipsy .

Mniej frytek

Według BLE wzrost spożycia z poprzedniego roku był kontynuowany, ponieważ pandemia doprowadziła do zwiększonego przygotowania posiłków z ziemniakami jadalnymi w prywatnych gospodarstwach domowych, podczas gdy ograniczenia w konsumpcji poza domem zmniejszyły spożycie frytek.

Pandemia spowodowała problemy ze sprzedażą ziemniaków przetworzonych na frytki, a niektóre z nich były przetwarzane w fabrykach skrobi lub skarmiane.

W sezonie 2020/2021 udział bulw wykorzystywanych przemysłowo wzrósł o jeden punkt procentowy do 14 proc. w porównaniu z sezonem 2019/2020, a zużycie paszowe wzrosło z 4 do 5 proc.

Pełne krajowe pokrycie spożycia

 Według BLE, powierzchnia uprawy ziemniaków w 2021 r. wyniosła 258 300 ha, a więc około 6 proc. poniżej poziomu z 2020 r. Proporcjonalnie nieco mniej ziemniaków wykorzystano, jako sadzeniaki.

Po raz pierwszy od 2016 roku nastąpiło zmniejszenie powierzchni produkcji. Wielkość zbiorów spadła o ponad 9 proc. w porównaniu z dobrym poprzednim sezonem i wyniosła około 10,6 mln ton.

Jednak popyt na ziemniaki w Niemczech można w całości pokryć produkcją krajową. W sezonie 2020/2021 stopień samowystarczalności wynosił 145 proc.