Dostępne ilości wczesnych odmian są nadal więcej niż wystarczające, nawet, jeśli w wielu miejscach nadwyżka została już w pewnym stopniu zmniejszona lub została tymczasowo umieszczona w tymczasowym magazynie.

Popyt detaliczny na ziemniaki jadalne pozostał spokojny ze względu na upały. Ceny producentów nadal spadały, chociaż ostatnio obniżki cen były znacznie mniejsze.

W Niemczech, ale także na wielu innych zachodnioeuropejskich obszarach upraw, odmiany drugorzędne i główne ucierpiały z powodu uporczywej suszy i upałów w ostatnich tygodniach. Obecnie istnieją obawy znacznych strat plonów w głównych europejskich zbiorach.