Produkcja cukru w sezonie 2011/12 w Niemczech wzrosła z 4,747 do 4,772 mln t. Kwota produkcyjna została przekroczona aż o 1,85 mln t. W minionym sezonie większy był też areał uprawy buraków cukrowych, a w sezonie 2010/2011 wynosił on 344,820 tys. ha, a już sezon później 394,267 tys. ha.


Średnie plony wynosiły odpowiednio 65,1 t/ha i aż 74,4 t/ha. Podobnie wyższa była też zawartość cukru w korzeniach od 17,3 proc. do 18,1 proc. Dlatego zwiększyła się produkcja cukru aż o 38,6 proc.