Niemieccy rolnicy powinni zebrać w tym roku około 10,4 miliona ton ziemniaków. To o 6,6 procent więcej niż w ubiegłym roku (8,9 miliona ton), ale o 0,9 procent mniej niż średnia z wielu lat.

Według oceny komitet ekspertów, ostateczny wynik może różnić się od obecnego szacunku, zbiory są obecnie w pełnym toku.

Podobnie jak w 2018 r. - choć mniej wyraźnie - uprawa ziemniaków cierpiała w wielu przypadkach z powodu niekorzystnych warunków pogodowych w postaci wysokich temperatur i zbyt niskiej wilgotności gleby. Rolnicy zwykle byli w stanie w pełni wykorzystać potencjał plonów, ale przy wysokich kosztach nawadniania. Tam, gdzie nie było takiej możliwości, plony były raczej niewielkie.

Ceny osiągane przez producentów ziemniaków jadalnych są stabilne, ale nie odpowiadają wysokiemu poziomowi z poprzedniego roku. Na przełomie września przeważnie bulwy na twardo kosztowały średnio około 18,14 euro / t. Rok wcześniej cena wynosiła 23,68 euro / t

Wstępne wyniki badania użytkowania gruntów za 2019 r. wskazują, że na uprawę ziemniaków przeznaczono około 276 300 hektarów gruntów ornych. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to wzrost o 9,6 procent, w porównaniu ze średnią sześcioletnią nawet wzrost o 12,8 procent.

Z wyjątkiem Turyngii i Hesji uprawę ziemniaków rozszerzono we wszystkich krajach związkowych. Dolna Saksonia jest na czele z udziałem ziemniaków w powierzchni upraw wynoszącym obecnie 45 procent, a następnie są Bawaria i Nadrenia Północna-Westfalia, z których każdy ma 15 procent.

W krajach sąsiadujących ze znaczną uprawą ziemniaków, takich jak Francja, Holandia i Belgia, w tym roku posadzono znacznie więcej ziemniaków. Wyższe ceny producenta po małych zbiorach w 2018 r. i dalszy wzrost popytu na przetworzone ziemniaki, takie jak frytki i czipsy, wpłynęły korzystnie na konkurencyjność ziemniaka w porównaniu z innymi roślinami uprawnymi.