Cztery firmy cukrownicze produkujące w Niemczech: Nordzucker, Südzucker, Pfeifer & Langen i Cosun Beet, planują współpracę w celu zapewnienia przerobu buraków cukrowych w przypadku awarii dostaw gazu.

 Zasady jednorazowej umowy

Umowa przewiduje, że firmy udostępnią sobie moce produkcyjne w przypadku przerwy w dostawach gazu i wynikającego z tego przestoju produkcyjnego w dotkniętych nim fabrykach. Według urzędu antymonopolowego, 18 cukrowni czterech firm zaangażowanych w Niemczech pracuje głównie z wykorzystaniem gazu ziemnego. Współpraca ogranicza się do zbliżającej się kampanii buraków cukrowych i późniejszego rozliczenia do czerwca 2023 roku.

Według prezesa urzędu antymonopolowego, obecnie niektóre cukrownie są opalane gazem ziemnym. Jeśli nie będzie gazu, nastąpi przestój produkcyjny z poważnymi konsekwencjami, gdyż istnieje ryzyko zepsucia dużej części zbioru buraków. Należy tego unikać, bo może to spowodować nadmierne wzrosty cen cukru, podstawowego produktu wpływają na cały łańcuch wartości. Kluczowe było, aby była to jednorazowa i tymczasowa współpraca w przypadku awarii gazowej.

 Współpraca po wykorzystaniu własnych mocy produkcyjnych

Według Federalnego Urzędu Antymonopolowego wolne moce produkcyjne powinny być udostępniane sobie nawzajem w ramach współpracy tylko wtedy, gdy rządowe działania w sektorze energetycznym prowadzą do cięć lub przerw w dostawach gazu, a w konsekwencji do przestoju w produkcji w jednym miejscu. Firmy muszą jednak najpierw wykorzystać wszystkie swoje wolne moce produkcyjne w ramach grupy w Niemczech i Europie i spróbować przetworzyć buraki cukrowe w innym miejscu spółki, które nie jest eksploatowane z użyciem gazu ziemnego, pod warunkiem, że jest to ekonomicznie wykonalne ze względu na koszty transportu.

Urząd uznał również, że w obliczu zbliżającej się sytuacji awaryjnej w dostawach gazu ziemnego firmy podjęły znaczne wysiłki w celu przestawienia cukrowni z gazu ziemnego na inne paliwa, takie jak olej opałowy i węgiel. W niektórych fabrykach nie było to jednak możliwe ze względu na krótki czas do nadchodzących zbiorów, ponieważ ze względów środowiskowych i ze względu na regulacje rządowe wcześniej nastąpiła całkowita konwersja z węgla i ropy na gaz, czego nie można już odwrócić. 18 cukrowni czterech firm uczestniczących w Niemczech jest w większości działa z użyciem gazu ziemnego.