Buraki przeznaczone do długiego przechowywania powinny na okres niekorzystnych warunków zostać okryte agrowłokniną. W praktyce rzadko jest ona wykorzystywana głównie z powodu dodatkowych kosztów na jej zakup. Tymczasem przymrozki są jednym z czynników znacznie wpływających na wartość technologiczną korzeni. Obecna pogoda czyli najczęściej temperatura poniżej zera w ciągu nocy i odwilż w ciągu dnia nie sprzyjają pozostawionym korzeniom na pryzmach.

Dla korzeni buraka cukrowego niekorzystna jest już temperatura poniżej -3°C. Gdy w ciągu dnia ona rośnie i przychodzi odwilż następuje odtajanie. Z uszkodzonych komórek wycieka sok komórkowy i substancję śluzowe. Korpus korzenia staje się miękki i szklisty. Kryształy lodu powstają najprędzej przede wszystkim w tych częściach korzenia, w których temperatura spada najszybciej i w których woda zamarza najłatwiej.

Najczęściej są to peryferycznie położone wiązki naczyniowe i przestwory międzykomórkowe. Po pewnym czasie wiązki przewodzące stają się brązowe, następuje gnicie korzenia. Zjawisku temu towarzyszy również szybki rozwój bakterii, które rozkładają sacharozę do cukrów prostych (fruktoza i glukoza) wchodzących w skład tzw. inwertu. Inwert natomiast destabilizuje proces ekstrakcji i krystalizacji cukru w cukrowni. Z tego też powodu buraki przemrożone i odtajałe nie nadają się do dalszego przerobu.

Przykryta pryzma chroni skutecznie przed mrozami, opadami deszczu oraz śniegu, Ułatwiała doczyszczanie buraków, a przede wszystkim zmniejsza straty w ich masie i ogranicza ubytek cukru. To wszystko przekłada się na końcowy wynik finansowy, który jest wyznacznikiem sukcesu w uprawie buraków cukrowych.