Jak wynika z najnowszego raportu Rynek rolny, w grudniu 2017 r. ceny zbytu cukru w workach spadły o 5 proc. do 1,71 zł/kg. Ceny te były o 33 proc. niższe niż przed rokiem. Trzeba pamiętać, że teraz ceny buraka cukrowego, uzależnione są od cen cukru.

Ceny zbytu cukru paczkowanego spadły w naszym kraju w porównaniu z listopadem 2017 r. o 0,1 proc. do 1,68 zł/kg i były aż o 39 proc. niższe niż przed rokiem.

- Ceny cukru workowanego są wyższe od cen cukru konfekcjonowanego, gdyż przemysł spożywczy zgłasza większy popyt niż gospodarstwa domowe. Średnia cena zbytu cukru workowanego w 2017 r. wyniosła 2,33 zł/kg i była o 2 proc. niższa niż przed rokiem, a cukru paczkowanego 2,32 zł/kg i była o 11 proc. niższa niż przed rokiem – podaje Instytut.

Relatywnie niewielki spadek cen jest wynikiem wysokich cen w pierwszym półroczu 2017 r. Średnia cena detaliczna w grudniu 2017 r. wyniosła 2,62 zł/kg i była o 5,1 proc. niższa niż przed miesiącem oraz o 17,4 proc. niższa niż w grudniu 2016 r. Średnia cena detaliczna cukru w 2017 r. wyniosła 3,04 zł/kg i była o 5,9 proc. wyższa niż przed rokiem, a zdecydowały o tym wysokie ceny w pierwszej połowie roku.

- Od listopada 2017 r. światowe ceny cukru ponownie spadają. Według danych ERS USDA w grudniu 2017 r. średnia cena cukru białego wyniosła 377 USD/tonę, a cukru surowego 318 USD/t. Według danych International Sugar Organisation w styczniu 2018 r. utrwaliły się spadkowe tendencje cen. Światowe ceny cukru białego wynosiły średnio 375 USD/t, a cukru surowego 315 USD/t. Indeks światowych cen cukru FAO w styczniu br. wyniósł 200,9 pkt., wobec 204,1 pkt. przed miesiącem – czytamy w Rynku rolnym.

Przypominamy, że w 2017 r. powierzchnia uprawy buraka cukrowego wyniosła 226 tys. ha, a szacunkowe plony ok. 650 dt/ha.

- Na tej podstawie przewiduje się, że zbiory mogły przekroczyć 14,5 mln ton, a produkcja cukru zwiększyła się do ok. 2,1 mln t. Według danych GUS w okresie wrzesień-grudzień 2017 r. produkcja cukru wyniosła 1998 tys. ton i była o 2,2 proc. większa niż przed rokiem. Produkcja cukru będzie większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest szacowane na ok. 1,75 mln ton. W rezultacie konieczny będzie duży eksport cukru w 2018 r. – podaje Szajner.