Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał tegoroczną wydajność. Pisaliśmy już o ziemniaku jadalnym, teraz przyszedł czas na skrobiowego.

Poniżej przedstawiamy plon ogólny bulw i plon skrobi, a także zawartość skrobi, najlepszych odmian. Wzorzec stanowiła średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO.

Odmiany skrobiowe wczesne i średnio wczesne - plon ogólny bulw (plon wzorca 372 dt/ha)
- Zuzanna – 112 proc. wzorca,
- Glada – 108 proc. wzorca,
- Szyper – 102 proc. wzorca.

Odmiany skrobiowe wczesne i średnio wczesne – plon skrobi (plon wzorca 75,2 dt/ha)
- Zuzanna – 110 proc. wzorca,
- Jubilat – 107 proc. wzorca,
- Boryna – 106 proc. wzorca,
- Glada – 103 proc. wzorca,
- Mieszko – 102 proc. wzorca.

Odmiany skrobiowe wczesne i średnio wczesne – zawartość skrobi (wzorzec 20,2 proc.)
- Kaszub – 21,8 proc.,
- Jubilat – 21,6 proc.,
- Boryna – 21,5 proc.,
- Mieszko – 20,4 proc.,
- Zuzanna – 20 proc.

Odmiany skrobiowe średnio późne i późne – plon ogólny bulw (plon wzorca 416 dt/ha)
- Kuras – 116 proc. wzorca.

Odmiany skrobiowe średnio późne i późne – plon skrobi (plon skrobi 82,3 dt/ha)
- Kuras – 110 proc. wzorca,
- Hinga – 100 proc. wzorca.

Odmiany skrobiowe średnio późne i późne – zawartość skrobi (wzorzec 19,8 proc.)
- Hinga – 21,4 proc.,
- Inwestor – 19,7 proc.,
- Pasja Pomorska – 19,5 proc.,
- Amarant – 19,4 proc.

Zawartość skrobi w tym roku wśród odmian wczesnych i średnio wczesnych była wyższa niż w roku 2017, bo wyniosła 20,2 proc., kiedy rok wcześniej kształtowała się ona na poziomie 19,6 proc. Ale za to niższa o tej z roku 2016 - 21,3 proc. i z roku 2015 - 20,5 proc. Z kolei w wypadku odmian średnio późnych i późnych była ona w tym roku niższa (19,8 proc.) niż w roku 2017 (20,3 proc.), 2016 *21,4 proc.) i 2015 (20 proc.).