Ekspert Instytutu przypomina, że w połowie września 2015 r. rozpoczęto zbiory i przerób buraka cukrowego. Roślina ta zostanie zebrana z powierzchni ok. 170 tys. ha, tj. o 26 tys. ha mniejszej niż przed rokiem.

- W rezultacie zbiory buraków zmniejszą się do ok. 8,5 mln t, wobec 13,5 mln t w 2014 r. Produkcja cukru w sezonie 2015/16 może wynieść ok. 1300 tys. t i będzie mniejsza od kwoty produkcyjnej (1405 tys. t). Produkcję należy jednak powiększyć o 321 tys. t cukru pozakwotowego przeniesionego z kampanii 2014/2015, który producenci zaliczyli na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2015/2016 – czytamy w raporcie.

Ceny cukru na krajowym rynku rosną pod wpływem przewidywanego spadku produkcji w kraju i na świecie.

- W sierpniu br. średnia cena cukru w opakowaniach jednokilogramowych wyniosła 2,14 zł/kg i była o 3,1 proc. wyższa niż w lipcu. Cena zbytu cukru w workach 50 kg wzrosła w tym samym okresie o 4,9 proc. proc. 1,97 zł/kg. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. ceny zbytu cukru paczkowanego nie zmieniły się, a ceny cukru workowanego są wyższe o 15,7 proc. W handlu detalicznym ceny także rosną, gdyż średnia cena wyniosła do 2,29 zł/kg i była o 4,6 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o 0,4 proc. niższa niż przed rokiem – informuje Szajner.