Jak podano, z uwagi na obecne uwarunkowania branży rolniczej (wzrost cen środków produkcji, niestabilna sytuacja na rynku), spółka Nordzucker Polska, w uzgodnieniu z przedstawicielami plantatorów ustaliła nowe ceny buraków na kampanię 2022/2023. Podczas posiedzenia Komisji Mieszanej podjęto decyzję o podwyższeniu cen bazowych o 5,00 euro/t. Zmiany te dotyczą wszystkich umów obowiązujących w kampanii 2022/2023, również tych wieloletnich. Oznacza to, że cena bazowa za buraki o zawartości cukru 16% w zależności od rodzaju kontraktu wynosi od 46,00 euro/t do 47,10 euro/t. 

Zdaniem koncernu, mimo że podstawowym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność uprawy jest cena bazowa surowca, oceniając rentowność produkcji buraków warto wziąć pod uwagę pozostałe warunki umowy.

Jak zapewniono, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zawartymi w umowie, plantatorzy Nordzucker Polska mają również gwarancję, że za buraki ponadkontraktowe otrzymają taką samą cenę, jak za kontraktowe.

- Rozwiązanie jest korzystne szczególnie dla rolników, którzy uzyskują większe niż zakładane pierwotnie plony, które często są niemożliwe do precyzyjnego oszacowania. Warto więc pamiętać, że przy porównywaniu ofert, należy brać pod uwagę nie tylko cenę bazową, ale też inne elementy, które wpływają na wynik finansowy ze sprzedaży surowca - podał w komunikacie Nordzucker.