Nordzucker odnotował stratę operacyjną w wysokości nieco poniżej 15 mln euro w roku budżetowym 2019/2020. Niemniej jednak Grupa Nordzucker pozostaje optymistą - nawet w czasach niepewności gospodarczej.

Strata zmniejszyła się o ponad połowę w porównaniu z rokiem poprzednim, a sprzedaż wzrosła o sześć procent. Podobnie jak w roku poprzednim, nie będą proponowane wypłaty dywidendy na walnym zgromadzeniu. Nowe strategie sprzedaży i organizacji, redukcje kosztów i udziały w drugim, co do wielkości australijskim producencie cukru Mackay Sugar (MSL) przyczyniły się do pozytywnego rozwoju.

W perspektywie długoterminowej grupa przewiduje wzrost spożycia cukru na całym świecie. Z większościowym pakietem MSL zakupionym pod koniec lipca 2019 r. Nordzucker po raz pierwszy wszedł na rynek trzciny cukrowej. Zarząd ogłosił, że zamierza dalej otwierać się na ten rynek.

Podczas kryzysu koronawirusa ceny cukru początkowo wzrosły w wyniku zakupów chomikowania w marcu. Ostatecznie popyt spadł poniżej poziomu średniego, ale oczekiwano powrotu do normalnego zachowania konsumentów. Ponadto złagodzenie wymogów dotyczących pandemii zapewniłoby stabilne ceny.

W przeciwieństwie do rozwoju w Europie, ceny cukru na rynku światowym załamały się przy kryzysie koronawirusa. Z powodu niższej ceny ropy naftowej brazylijskie firmy częściowo zaprzestały produkcji etanolu i zamiast tego produkują cukier. Dlatego podaż cukru na rynku światowym prawdopodobnie wzrośnie.

Wcześniej rozwój cen w ostatnim roku budżetowym (data graniczna 29 lutego) był obiecujący ze względu na niższą produkcję w Europie i oczekiwanie globalnego niedoboru.

Ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie energii w produkcji i gospodarka o obiegu zamkniętym stają się coraz ważniejsze dla drugiego, co do wielkości producenta cukru w ​​Europie. Firma prowadzi również badania mające na celu ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i nawozów w przyszłości oraz lepsze reagowanie na rosnącą suszę.

Do Nordzucker należą dwie cukrownie w Polsce w Chełmży i Opalenicy. W Polsce  Grupa Nordzucker prowadzi swoją działalność poprzez spółkę Nordzucker Polska S.A.