Jak stwierdził dyrektor generalny Nordzucker Lars Gorissen regiony wzrostu produkcji cukru są poza UE, a udział w Mackay Sugar pozwala  zabezpieczyć znaczną część rynku australijskiego i dostęp do rynku Azji Południowo-Wschodniej.

Zakończenie przejęcia większościowego wymaga zgody akcjonariuszy Mackay Sugar. Głosowanie odbędzie się w drugim kwartale 2019 r. Konieczne jest większość trzech czwartych głosów. Ponadto oczekuje się, że jedna z czterech fabryk cukru trzciny cukrowej, fabryka Mossman, zostanie sprzedana przed zakończeniem transakcji. Trzy pozostałe cukrownie trzcinowe osiągają zdolność produkcyjną około 700 tys. ton cukru rocznie.

Nordzucker wniesie kapitał w wysokości 60 mln dolarów australijskich (AUD) (około 38 mln euro) za swój udział w Mackay. Ponadto Mackay Sugar otrzymuje dodatkową pożyczkę od udziałowca w wysokości do 60 mln AUD. Pieniądze są przeznaczone na nowe i odtworzeniowe inwestycje oraz restrukturyzację długów Mackay Sugar. Ponadto producenci australijskiego cukru trzcinowego otrzymują udział producencki w wysokości 2 AUD za tonę w dwóch ratach.

Dyrektor Gorissen powiedział, że produkcja cukru trzcinowego jest opłacalna nawet przy niższych cenach cukru. Nordzucker od dawna walczy ze spadkiem cen na rynku światowym. Ostatnio zysk się załamał. Rozpoczęto redukcję zatrudnienia.

Według Gorissena produkcja cukru trzcinowego przynosi zyski nawet przy niższych cenach cukru ze względu na strukturę kosztów.

- Jesteśmy przekonani, że inwestycja w Mackay Sugar będą w stanie zapewnić średnioterminowy trwały pozytywny wkład w wyniki Grupy Nordzucker - powiedział dyrektor generalny.

Podobnie jak Nordzucker, Mackay Sugar jest własnością swoich hodowców. Australia jest krajem stabilnym politycznie, a lokalna infrastruktura jest optymalna.

Mackay Sugar Limited (MSL) jest spółką nienotowaną na giełdzie i drugim, co do wielkości producentem cukru w ​​Australii. MSL zarządza czterema fabrykami cukru trzcinowego w Queensland. Trzy z nich znajdują się w regionie Mackay (Racecourse, Marian i Farleigh), a kolejna w mieście Mossman.

MSL zatrudnia około 900 osób. Gama produktów obejmuje głównie cukier surowy, cukier biały, melasę i energię odnawialną. Cztery zakłady wytwarzają około 800 tys. ton surowego cukru rocznie zarówno na rynku krajowym, jak i na eksport. MSL posiada również 25-procentowe udziały w Sugar Australia, spółce joint venture zajmującej się rafinacją cukru w ​​Australii i Nowej Zelandii.