W dniu 19 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2017-2020. Postanowiono do Krajowego rejestru wpisać 14 nowych odmian buraka cukrowego i jedną odmianę buraka pastewnego.

Burak cukrowy:

 • Bernache -  odmiana typu normalnego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

 • Bravura - odmiana typu normalnego do normalno-cukrowego; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

 • Candimax - odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

 • Diplomat - odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Maribo Seed Poland sp. z o.o.

 • Exotique - odmiana typu normalnego do normalno-cukrowego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

 •  Kujavia -  odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

 • Livius - odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

 • Maksym - odmiana typu normalno-plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

 •  Marynia - odmiana typu normalnego; zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

 •  Mazur - -odmiana typu normalnego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

 •  Melusine - odmiana typu normalnego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

 •  Niven - odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

 •  Ozone - odmiana typu normalno-plennego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.

 •  Sombrero - odmiana typu normalnego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.

  Burak pastewny:

 •  Krakus Bis - odmiana jednokiełkowa, diploidalna, o żółtopomarańczowych, walcowostożkowatych korzeniach; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.