Nowe odmiany należą do różnych grup wczesności.
bardzo wczesne
- Ingrid – odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. hodowca HZPC.

wczesne
- Altesse – odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym. Hodowca: Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka
- Etola – odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, przydatna do produkcji chipsów. Hodowca: Hodowla Ziemniaka Zamarte

średniowczesne
- Antoinet – odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Hodowca: HZPC.
- Ametyst – odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Hodowca: Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka.
- Jutrzenka – odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Hodowca: Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka.
- Orchestra – odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym. Hodowca: C. Meijer B.V.
- Sagitta – odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Hodowca: HZPC.

średniopóźne
- Danuta – odmiana skrobiowa, o zawartości skrobi średnio 18,5%. Hodowca: Europlant.

Źródło: COBORU/plantpress.pl