Komisja ds. rejestracji odmian ds. rejestracji odmian ziemniaka przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do rejestru pięć nowych odmian ziemniaka.

Zarejestrowano trzy odmiany jadalne, w tym dwie są bardzo wczesne, a jedna odmianą wczesną. Krajowy rejestr poszerzy się także o dwie średniowczesne odmiany skrobiowe. Wszystkie odmiany pochodzą z polskich hodowli.

Nowe odmiany ziemniaka w Krajowym Rejestrze Odmian:
- Impresja - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do sałatkowo-ogólnoużytkowego; zgłaszający: HZ Zamarte, Grupa IHAR;
- Magnolia - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie;
- Mieszko - odmiana skrobiowa średniowczesna; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie;
- Riviera - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Agrico Polska;
- Widawa - odmiana skrobiowa średniowczesna; zgłaszający: HZ Zamarte, Grupa IHAR.