Jak podano w komunikacie prasowym, przeanalizowano na nim, główne problemy ekonomiczne i polityczne, z jakimi boryka się obecnie uprawa buraka cukrowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, polityki handlowej, kwestii związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz konsekwencji wojny na Ukrainie.

Rozmowy o uprawie buraka cukrowego

- W tym wydarzeniu, które zgromadziło około 150 delegatów i gości, wzięli udział wysokiej rangi prelegenci, w tym komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, polski wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk, przewodniczący komisji rolnictwa i rozwoju wsi Senatu RP Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa Wojciech Mojzesowicz, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, w tym posłanka Ulrike Müller, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz prezes COPA Christiane Lambert – podano.

- Europejscy plantatorzy buraków cukrowych przechodzą od jednego kryzysu do drugiego. Po kryzysie kwotowym nastąpił kryzys Covid-19, następnie kryzys energetyczny i kryzys związany z inwazją Rosji na Ukrainę i jej dramatycznymi skutkami dla kosztów produkcji, nie wspominając o powracającym ryzyku związanym z ochroną upraw buraka cukrowego - stwierdził prezydent CIBE Franck Sander.

- Wzrost światowych cen cukru jest jednak dobrym sygnałem dla cen krajowych w UE na nadchodzący sezon. Mamy szczerą nadzieję, że wyższe ceny na rynku UE pozwolą na odzyskanie pewnej rentowności w kolejnym sezonie. Jest to niezwykle istotne po latach niskich cen - dodał.

Co z uprawą buraka w Europie?

Ta nie jest łatwa, również w Polsce.

- Dzięki różnorodności zastosowań burak cukrowy symbolizuje wielofunkcyjność rolnictwa poprzez produkcję cukru, alkoholi o różnych zastosowaniach (alkohole wysokoprocentowe, kosmetyki, chemikalia, farmaceutyki, żel hydroalkoholowy, bioetanol do produkcji paliw), biogazu, biomateriałów (deski rozdzielcze samochodów, opakowania) oraz paszy dla zwierząt. W wielu regionach Europy burak cukrowy odgrywa ważną rolę w płodozmianie i może w znacznym stopniu przyczynić się do sprostania wyzwaniu, jakim jest rolnictwo niskoemisyjne. Europejski burak cukrowy może pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z żywnością, energią i zmianami klimatu. W tym celu musi on pozostać atrakcyjny, a nasz sektor powinien otrzymać niezbędne narzędzia i wsparcie, aby mógł skutecznie reagować na te wyzwania - podkreślił Franck Sander.

Rezolucja zamieszczona jest w załączniku.

Jego zdaniem, europejscy plantatorzy buraka cukrowego działają na rzecz lepszych narzędzi zarządzania ryzykiem i siatki bezpieczeństwa, zwiększenia inwestycji w rolnictwo precyzyjne, w nowe techniki hodowlane, w alternatywy dla chemicznych środków ochrony roślin, w innowacje, w rolnictwo niskoemisyjne, w rozwój rynków zbytu produktów z buraka cukrowego innych niż spożywcze.

- Popierają również wprowadzenie środków lustrzanych do polityki handlowej UE, a także uwzględnienie cukru trzcinowego w przepisach dotyczących należytej staranności w zakresie wylesiania importowanych produktów. Wykonujemy naszą pracę, ale wsparcie instytucji UE i państw członkowskich jest niezbędne, jeśli Europa chce zachować bezpieczeństwo dostaw, suwerenność i strategiczną rolę w produkcji tego kluczowego surowca - podsumował Franck Sander.

Nowy prezes CIBE

Mandat Francka Sandera upłynął wraz z zakończeniem Kongresu. Marcel Jehaes (Confédération des Betteraviers Belges, Belgia) został wybrany na nowego prezesa CIBE na następną dwuletnią kadencję.

Gratulujemy!